SPOM Gesprekscyclus

  • Opdrachtgever:
    SPOM
  • Soort opdracht:
    Visual ter verduidelijking van de gesprekscyclus

Hierboven het originele, complexe format dat SPOM heeft aangeleverd als input. Hieronder het resultaat.

Continue verbetering

Stichting SPOM is voortdurend bezig met de ontwikkeling van de medewerkers.

De gesprekscyclus is vastgelegd in een procedure. Het format is behoorlijk complex, met twee verschillende soorten gesprekken, diverse stakeholders en verschillende in- en output.

Uit het jaarlijkse gesprek kan blijken dat iemand niet goed presteert, of juist excelleert. Dit is terug te zien in de visual hieronder.

Omdat SPOM werkt met het model 'Huis van werkvermogen', heb ik gekozen voor een huis als basisvorm.

Wil je ook een verhelderende infographic of visual?