Vleugels voor Verandering

  • Opdrachtgever:
    Inge van Zon
  • Soort opdracht:
    Logo, huisstijl en website
Eerste logoschets met inspiratie

Fasten your seat belts!

Check in voor verandering met Inge van Zon: oprichtster van 'Vleugels voor verandering'.

Het logo is een eenvoudige visualisatie van een vleugel (zijaanzicht!), en een symbolische weergave van het proces waarin verandering plaatsvindt. Dat is geen lineair proces, maar een lijn met verschillende bochten erin. Inge van Zon kijkt naar zowel de bovenstroom als de onderstroom in organisaties en weet mensen van verschillende generaties en in verschillende rollen te verbinden.

Exceptional Talent

Wil je ook een professionele en passende uitstraling?