Amplia

  • Opdrachtgever:
    Anja Nijhuis
  • Soort opdracht:
    Logo, huisstijl en website
De huisstijlgids van Amplia, gemaakt door Dai Dai Design
Detail uit de huisstijlgids
Logo van Amplia, ontworpen door Dai Dai Design

Amplus, amplify, amplia

Woorden die gaan over breed, wijds, veelomvattend, uitgebreid, verruimen en uitleggen. Allemaal toepasbaar op de combinatie van werkvelden van Amplia en de manier waarop die werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Ruimte scheppend, breed kijkend naar wat nodig én mogelijk is. Schuivend met elementen om zo tot een nieuwe realiteit te komen. Amplia is Anja Nijhuis, interim beleidsadviseur op het gebied van:

  • wonen/volkshuisvesting
  • erfgoed (monumentenzorg en archeologie)

Een unieke combinatie van werkvelden die veel kansen en mogelijkheden biedt. En een heel specifieke en brede bijdrage in projecten voor woningbouw en woonzorg-projecten genereert. Zowel voor gemeenten, als voor corporaties, provincies en projectontwikkelaars.

De With Compliments Card van Amplia, ontworpen door Dai Dai Design
Briefpapier van Amplia, ontworpen door Dai Dai Design
Een sticker van Amplia, ontworpen door Dai Dai Design
De website van Amplia, ontworpen en gerealiseerd door Dai Dai Design

Wil je ook een professionele en passende uitstraling?